Samenwerking met IMSIR

Voor zijn sociale dienstverlening  is het OCMW aangesloten bij de Intercommunale voor Medico-Sociale instellingen van de Rupelstreek, afgekort IMSIR. Dit is een intergemeentelijk samenwerkingsverband om een aantal activiteiten in welzijnszorg en gehandicaptenzorg met verschillende gemeenten en OCMW’s te bundelen.

De voornaamste activiteiten zijn sociale en psychosociale dienstverlening, thuiszorg , sociale tewerkstelling en o.a. het inrichten van een beschermde werkplaats.

De OCMW’s van volgende gemeenten zijn  aangesloten bij IMSIR: Boom, Hemiksen, Niel en Rumst.