Missie

Het OCMW van Boom heeft een missie die gebaseerd is op artikel 1 van de OCMW wet.

“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze dienstverlening heeft tot doel iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.”


Concreet wil dit zeggen dat iedereen die hulp nodig heeft zich kan richten tot de diensten van het OCMW waar professionele  hulp kan geboden worden, op maat van de cliënt.
Bij de invulling van zijn kernopdrachten richt het OCMW zich tot iedereen, met bijzondere aandacht voor de zwakkere.
  • Het  OCMW  treedt bovendien als spilfiguur op in de optimalisatie van het lokale en regionale welzijnsbeleid.
  • Het OCMW stelt zich actief, vernieuwend, preventief en constructief op en tracht zijn opdrachten te vervullen met de meest gepaste technieken, methoden en instrumenten, waarbij een geëngageerde en klantvriendelijke houding van de medewerkers de maatstaf is.
  • Het OCMW streeft naar optimale resultaten via deskundige, betrokken medewerkers die doelgericht kunnen samenwerken binnen een stimulerende werkomgeving.