De OCMW Raad

Hoe wordt de OCMW raad gekozen

 De OCMW- raad wordt vernieuwd telkens wanneer er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Dat is dus om de zes jaar. Het zijn de nieuwe gemeenteraadsleden die de OCMW-raadsleden kiezen. U kunt de OCMW - raadsleden dus niet rechtstreeks verkiezen.

Het aantal raadsleden hangt af van het aantal inwoners van de gemeente.
Voor Boom zijn dat er elf.
De voorzitter van de raad is eveneens schepen van sociale zaken.

 
Bevoegdheden

De OCMW raad bestuurt en beheert alle diensten en instellingen van het OCMW Boom. De raadsleden vergaderen één keer per maand en nemen dan beslissingen over alle beleidskwesties.

  
Samenstelling van de raad

Voorzitter

 •  INGE DE RIDDER

 

Leden

 • INGRID DE BUYSER
 • LEO DE MOL
 • LOUIS BOSMANS
 • ROY LINSKENS
 • CHRISTEL DE CONINCK
 • ANDY JANSSENS
 • JAN DE HERTOGH
 • LUC VAN CAMP
 • EDDY VAN DER TAELEN
 • MARTHA SOMERS

 

Secretaris

 • JO PIESSENS