Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Bevoegdheden

Dit Comité bestaat uit zes leden – de voorzitter inbegrepen- en neemt beslissingen over de individuele hulpverlening aan cliënten en over de algemene dienstverlening.
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst vergadert tweemaal per maand.

Samenstelling van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Voorzitter

  • INGE DE RIDDER

Leden

  • ROY LINSKENS
  • LOUIS BOSMANS
  • INGRID  DE BUYSER
  • EDDY VAN DER TAELEN
  • ANDY JANSSENS
  • CHRISTEL DE CONINCK

Secretaris

  • JO PIESSENS