Bijzonder Comité Zorg

Bevoegdheden

Het Bijzonder Comité Zorg is samengesteld uit zes raadsleden, de voorzitter inbegrepen.
De voorzitter van het OCMW is van rechtswege  en met beraadslagende stem voorzitter van het comité zorg.  De directeur van het rusthuis woont zonder beraadslagende stem de vergaderingen bij van het comité en is belast met het opmaken van de notulen van de vergaderingen.

 Het bijzonder comité zorg is bevoegd voor de beslissingen inzake de opneming van residenten in het rusthuis evenals met de dossiers inzake plaatsingen in bejaardentehuizen die niet door het eigen OCMW worden beheerd. 

Bovendien is het comité over volgende zaken bevoegd:

 • de overplaatsing van personeelsleden naar een andere dienst;
 • afwijking van de verlofregeling voor personeelsleden;
 • de beslissingen aangaande de werken van opbouw, werken van wederopbouw, van verbouwing, van sloping of van onderhoud van de gebouwen voor zover;
 • de uitgave niet meer bedraagt dan € 6.250;
 • de kredieten voorzien zijn in de begroting;
 • de toekenning van subsidies niet mogelijk is.

 

Aangaande  andere materies verstrekt het bijzonder comité voor het bejaardentehuis gemotiveerd advies.
Het bereidt de beslissingen voor die dienaangaande door de raad voor maatschappelijk welzijn getroffen moeten worden.

Samenstelling van het Bijzonder Comité Zorg

Voorzitter

 • INGE DE RIDDER

 

Leden

 • Jan De Hertogh
 • Leo De Mol
 • Luc Van Camp
 • Roy Linskens
 • Martha Somers

 

Directeur Woonzorgcentrum Den Beuk

 • Marina Thys

 

Secretaris

 • Jo Piessens

 

Instellingsarts

 • Rudy De Keyzer

 

 

Preventie adviseur

 • Steve Pandelaers

 

Medewerkers

 • Lize Van Dyck
 • Margot Van Dyck