De werking van de comité's

De  OCMW raad en al deze comités nemen collegiaal beslissingen.

Dit betekent dat er steeds een meerderheid van de raadsleden aanwezig moet zijn bij een beslissing en dat de beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid.

De leden van de raad stemmen mondeling. De leden stemmen echter geheim als het om personen gaat.