Financiële Dienst

Wat?

  • het opstellen van de uitgaande facturen en de vorderingsstaten voor de geleverde prestaties
  • het verzorgen van contracten met de leveranciers
  • het opmaken van aanvragen tot offertes,  centraliseren van de bestellingen en aankopen
  • het beheer van onroerende goederen inzake huren en pachten
  • het nazicht van de binnenkomende facturen en de betaling ervan
  • de inning van de diverse vorderingsrechten
  • de boekhoudkundige verwerking van de ontvangsten en uitgaven
  • het opmaken van de jaarlijkse rekening en van de financiële rapportage
  • betalingen i.v.m. de sociale dienst

 

Contact
Bart Smits   
Financiëel Beheerder

Tel. : 03 880 58 40