Personeelsdienst

Wat
  • Verstreken advies over het sociaal statuut
  • Aanvragen en bijhouden van vorming en vormingsaanvragen
  • Loonadministratie
  • Administratie in verband met aanwervingen en bevorderingen personeel
  • Voorbereiden personeelsaangelegenheden voor de raad en comites
  • Sociaal bureau: bijhouden en invullen van alle formulieren i.v.m. tewerkstelling,arbeidsongevallen,ziekte, loopbaanonderbreking,premies enz.
  • Ondersteunende rol voor andere diensten
  • Verlenen van relevante informatie aan andere diensten

Contact
Anne Schoeters
Personeelsverantwoordelijke
Tel: 03 880 58 44