Openbaarheid van de vergaderingen

Sinds 24 augustus 2002 zijn de vergaderingen van de OCMW raad  openbaar.
Dit  houdt  in dat iedereen deze vergaderingen als toehoorder mag bijwonen.

Een aantal dossiers zal steeds achter gesloten deuren worden besproken.
De vergadering is bijvoorbeeld niet openbaar als het over personen gaat of als er dossiers worden besproken die zich nog in een voorbereidende fase bevinden.

De besloten vergadering kan slechts plaatsvinden na de openbare vergadering.

De vergaderingen van de overige comités zijn niet openbaar

U vindt de data en de agenda van de openbare vergadering hier

Meer inlichtingen

Voor meer informatie over de agendapunten van de raad verwijzen wij naar de Voorzitter van het OCMW.

U kunt de Voorzitter  bereiken via het OCMW Secretariaat  op het nummer 03 880 58 32 of via e-mail voorzitter@ocmwboom.be