Wat is financiële hulpverlening?

U heeft financiële problemen , u kan uw rekeningen niet meer betalen , u hebt geen overzicht meer ,…..

Het OCMW kan u helpen om een oplossing te vinden voor uw problemen en dit zonder onderscheid te maken tussen rang of stand, huidskleur of godsdienst.

Een aantal oplossingen , zoals het Leefloon, zijn wettelijk voorbehouden aan mensen die zelf niet over de nodige middelen beschikken om menswaardig te leven.

Voor anderen kan de hulp bestaan uit adviezen, een begeleiding of tijdelijke financiële of materiële steun bij bijzondere moeilijkheden.