Voorschotten op inkomen van sociale uitkeringen

Wat

Wanneer door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de aanvrager, uitkeringen zoals pensioen, werkloosheidsvergoeding, ziektevergoeding, kinderbijslag niet tijdig uitbetaald worden en de aanvrager rechten kan laten gelden op achterstallige vergoedingen, dan kan de vraag gesteld worden om toekenning van terugvorderbare voorschotten.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist op basis van het verslag van de maatschappelijk assistent  over het al dan niet  toekennen van de maandelijkse terugvorderbare op sociale uitkeringen

Voor wie

Alle inwoners van Boom

Waar

OCMW BOOM - Sociale Dienst
J. Van Cleemputplein 1
2850 Boom

Contact

Kyra Blondeau 03 880 24 25
Fem Houben 03 880 24 27
Steffie Borgers 03 880 24 28
Ellen Van Steen 03 880 24 29

Openingsuren
Alle werkdagen van 9u tot 11u of na afspraak uitgezonderd op donderdag van 14u tot 16u