Voorschotten op onderhoudsgeld

Wat

Wanneer een onderhoudsplichtige het (bij vonnis opgelegd) onderhoudsgeld niet betaalt voor kinderen ten laste kan de onderhoudsgerechtigde ouder voorschotten op onderhoudsgeld aanvragen.
In principe is de Dienst voor alimentatievorderingen DAVO bevoegd voor het verlenen en het invorderen van het onderhoudsgeld.
Het aanvraagformulier kan echter bij het OCMW bekomen worden en de maatschappelijk assistent  kan u  eventueel helpen bij het invullen ervan.
De formulieren moeten ingediend worden bij :
DAVO
Italiëlei 4 bus 3
2000 Antwerpen

Voor wie

Alle inwoners van Boom

Waar

OCMW BOOM - Sociale Dienst
J. Van Cleemputplein 1
2850 Boom

Contact
Kyra Blondeau 03 880 24 25
Fem Houben  03 880 24 27
Steffie Borgers 03 880 24 28
Ellen Van Steen 03 880 24 29


Openingsuren
Alle werkdagen van 9u tot 11u of na afspraak uitgezonderd op donderdag van 14u tot 16u