Aanvullende financiële en materiële hulpverlening

Wat

Het recht op matschappelijke integratie/leefloon wordt wettelijk geregeld maar blijkt soms onvoldoende. In dit geval kan het OCMW extra geldelijke bijstand verlenen of bijspringen om bepaalde  hoge kosten te helpen dragen.
Op die manier draagt het OCMW, rekening houdend met het inkomen bij in de kosten voor huur, energie, geneeskundige verzorging ,geneesmiddelen en opname in het ziekenhuis

Huurtoelage
Een tussenkomst in de kosten van de huishuur

Installatiepremie
Een premie die wordt toegekend aan een dakloze die de gevangenis of een erkend vluchthuis verlaat.

Ziekenfondsbijdrage
Nieuwe of achterstallige bijdrage kunnen al dan niet op voorschot verleend worden.

Verblijfskosten

Aan een persoon ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Boom als bijpassing op het leefloon om de dagprijs te kunnen betalen in een erkend onthaalhuis of als bijpassing in het de verblijfskosten van een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis.
Bij opname in een rusthuis wordt een onderzoek naar de onderhoudsplicht ingesteld.

Transportkosten
Tussenkomst voor kosten en vervoerskosten al dan niet  op voorschot

Huurwaarborg
Het OCMW kan zich schriftelijk garant stellen voor de klant die een huurwoning betrekt of de waarborg overmaken op een geblokkeerde rekening

Tussenkomst dokters en apothekerskosten
Bij hoge uitgaven voor aankoop van geneesmidddelen, prothesen, dokter of andere geneeskundige zorgen wordt hierin, rekening houdend met het inkomen, een tussenkomst verleend

Kersttoelage
Een extra financiële steun rond de kerstperiode die uitsluitend dient aangewend te worden voor de kinderen.

Hulp in Natura
Vergoeding voor kosten van materiële aankopen zoals kleding, verfraaiing en opschik van de woning.

Voor wie

Iedereen die zich tijdelijk in een moeilijke financiële situatie bevindt en/of over onvoldoende financiële middelen beschikt. 

Waar

OCMW BOOM - Sociale Dienst
J. Van Cleemputplein 1
2850 Boom

Contact
Kyra Blondeau 03 880 24 25
Fem Houben  03 880 24 27
Steffie Borgers 03 880 24 28
Ellen Van Steen 03 880 24 29

 


Openingsuren
Alle werkdagen van 9u tot 11u of na afspraak uitgezonderd op donderdag van 14u tot 16u