Financiële steun terugbetalen of niet?

Het OCMW  beslist of u de financiële steun moet terugbetalen of niet. U wordt hiervan op de hoogte gesteld door uw maatschappelijk assistent en dit staat ook vermeld in de beslissing die u ontvangt.

Het OCMW heeft het recht om uw dossier te herzien en de beslissing te wijzigen als de regelgeving verandert, bij een administratieve fout, als u niet alle informatie hebt doorgegeven die nodig was of als u foute informatie hebt gegeven.

 

Als blijkt dat u ten onrechte steun hebt ontvangen, dan moet het OCMW die terugvorderen.

Leefloon : moet nooit terugbetaald worden behalve als achteraf blijkt dat je voor die periode toch een ander inkomen had of als blijkt dat je valse verklaringen aflegde over je inkomsten

Het OCMW kan ook voorschotten geven als je bijvoorbeeld te lang moet wachten tot je sociale uitkering in orde is. Dit is dan een soort ‘overbruggingskrediet’ dat je achteraf moet terugbetalen

Onderhoudsplicht : Ouders zijn verplicht hun kinderen te helpen en omgekeerd.
Het OCMW heeft een ‘verhaalplicht’ om de geldelijk steun terug te vragen aan diegenen die wettelijk verplicht zijn de begunstigde te onderhouden.
Dit zijn ouders, de kinderen, de echtgenoot of de ex-echtgenoot tot het door de rechter vastgesteld onderhoudsgeld.
Het OCMW gaat na of de onderhoudsplichtigen wel in staat zijn om het geld terug te betalen, als hun inkomen onder een bepaalde minimumdrempel is, moet men niets terugbetalen