Uw rechten en uw plichten

RECHTEN

 • Het recht op informatie
  Als je informatie wilt is het OCMW verplicht om je die te verschaffen
 • Het recht om bijgestaan te worden
  Als je onderhandelt over je arbeidscontract of je geïndividualiseerd integratieproject kan je je laten bijstaan door iemand die je zelf kiest
 • Het recht op een bedenkingsperiode
  Voordat je je arbeidscontract of je geïndividualiseerd integratieproject tekent, kan je 5 dagen uitstel vragen om hierover na te denken
 • Het recht op een gesprek
  Als je een gesprek wilt met je sociaal assistent moet zij je een afspraak geven binnen de 5 werkdagen
 • Het recht om gehoord te worden
  Je kan vragen om gehoord te worden door het Bijzonder Comité voor de sociale dienst voordat die een beslissing neemt die je aanbelangt
 • Het recht op interest
  als het leefloon te laat uitbetaald wordt
 • Het recht op beroep
  als je niet akkoord gaat met een beslissing van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst

PLICHTEN

 • De plicht om mee te werken aan een sociaal onderzoek
  Je moet de sociaal assistent bij je thuis binnen laten en alle documenten bezorgen die zij vraagt
 • De plicht om het OCMW bepaalde toestemmingen te geven
  die het mogelijk maken dat zij informatie over je kunnen inwinnen bij de belastingen , de bank , …
 • De plicht om mee te werken aan een medisch onderzoek
  op kosten van het OCMW als je beweert dat je gezondheid het niet toelaat om te werken
 • De plicht om wijzigingen door te geven
  over je identiteit, je inkomsten , de samenstelling van je huishouden, …
 • De verplichting om te antwoorden op oproepingen en de afspraken na te komen