Beroep

Wat moet ik doen als ik niet akkoord ga met de beslissing van het OCMW?

Binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst schrijf je een aangetekende brief naar de Arbeidsrechtbank.

Je kan kosteloos in beroep gaan wanneer het OCMW:
  • een beslissing neemt waarmee je niet akkoord gaat,
  • geen enkele beslissing neemt binnen de voorziene termijn,
  • zich onbevoegd verklaart.
Het beroep moet ingesteld worden bij de arbeidsrechtbank. Het adres van de rechtbank is vermeld op de achterkant van de beslissing van het OCMW. De procedure is kosteloos en je loopt geen enkel risico.
Je kunt je laten bijstaan door een afgevaardigde van een sociale organisatie
Je kunt je ook laten vertegenwoordigen:
  • Door een advocaat: indien je niet over de nodige financiële middelen beschikt kan je een beroep doen op een advocaat die je niet of gedeeltelijk moet betalen (pro deo – advocaat). Hiervoor moet je je richten tot het Bureau van Consultatie en Verdediging van jouw arrondissement (of het Justitiehuis indien er één bestaat). Je kunt vragen naar een advocaat die in sociaal recht en in de OCMW – wetgeving is gespecialiseerd.
  • Door een afgevaardigde van een sociale organisatie: zoals een vakbond, een verenging waar armen het woord nemen of een centrum voor algemeen welzijnswerk.
  • Door je echtgenoot of door een familielid: je moet deze persoon een schriftelijke volmacht geven en het akkoord van de rechter krijgen.

Hoe kan ik in beroep gaan?


Je stuurt binnen de drie maanden die volgen op de beslissing een brief naar de griffie van de arbeidsrechtbank van Antwerpen , Bolivarplaats 20/6 te 2000 Antwerpen.

 In je brief schrijf je waarom je niet akkoord gaat met de beslissing van het OCMW.
Je voegt daarbij een fotokopie van het ‘ontvangstbewijs’ van je aanvraag en een kopie van de beslissing van het OCMW waar je het niet mee eens bent. Je kunt deze brief ook samen met een medewerker van een sociale organisatie schrijven.

Bij de rechtbank onderzoekt de rechter je aanvraag. Op basis van de door jou en het OCMW aangehaalde feiten neemt de rechter een beslissing. Hij kan zowel jou als het OCMW in het gelijk stellen.
Het vonnis wordt in principe slechts na één maand definitief.
Zowel jij als het OCMW kunnen in hoger beroep gaan bij het Arbeidshof.

De kosten van de rechtzaak worden steeds door het OCMW betaald, ook als je verliest.