Opdracht van het OCMW

Wat

Het OCMW staat in voor de opvang van kandidaat politiek vluchtelingen.
De afhandeling van de asielprocedure behoort niet tot de bevoegdheden van een OCMW.

In de eerste fase van de asielprocedure kan een OCMW opvang voorzien via het systeem van het lokaal opvanginitiatief, de zogenaamde materiële hulp.

De vluchtelingen wonen in de gemeente waar het OCMW gelegen is.

In de tweede fase van de asielprocedure wordt financiële hulp toegekend door het OCMW. De vluchtelingen wonen dan in een door hen gekozen woning in een gemeente die niet altijd dezelfde is dan die waar het OCMW gelegen is.

De sociale dienst van het OCMW staat eveneens in voor de psychosociale begeleiding van de vluchtelingen.

Waar

OCMW BOOM - Sociale Dienst
J. Van Cleemputplein 1
2850 Boom

Contact
Fem Houben 03 880 24 25
Shauni De Poortere 03 880 24 27
Steffie Borgers 03 880 24 28
Ellen Van Steen 03 880 24 29

Openingsuren :  
Alle werkdagen van 9u tot 11u of na afspraak uitgezonderd op donderdag van 14u tot 16u