Lokaal opvang initiatief

Wat

Eind 1999 besloot  de Minister van maatschappelijke Integratie om de dienstverlening van OCMW's aan kandidaat politiek vluchtelingen te heroriënteren van financiële hulp naar materiële opvang van asielzoekers.
Deze maatregel is een onderdeel van een ruimere aanpak van de asielproblematiek.

De materiële opvang wordt georganiseerd door OCMW binnen het Lokale Opvanginitiatief (LOI).

Een dergelijk LOI wordt beschouwd als opvangcentrum, lokaal georganiseerd op initiatief van het OCMW, maar met een mandaat van en betaald door de federale overheid.
Het OCMW sluit per ingericht opvanginitiatief een contract met de federale overheid waarin het OCMW zich verbindt om tijdens de duur van de overeenkomst een bepaald aantal asielzoekers op te vangen.

Deze verbintenis heeft betrekking op asielzoekers in de eerste fase van de asielprocedure (= ontvankelijkheidsonderzoek) die door de Dienst Vreemdelingenzaken aan het opvanginitiatief worden toegewezen.

De maatschappelijke dienstverlening wordt verstrekt onder de vorm van materiële hulp en het OCMW zorgt tevens voor de essentiële sociale en medische opvang en begeleiding. De Belgische Staat verbindt er zich toe tussen te komen in de kosten van de opvang van het maximum aantal asielzoekers die worden opgevangen in het opvanginitiatief.

Materiële opvang in de fase van het ontvankelijkheidsonderzoek geniet om diverse redenen de voorkeur boven het oude opvangsysteem waarbij het OCMW rechtstreekse financiële steun toekenden aan asielzoekers.

Ten eerste kan via opvang in onthaalcentra een gelijkwaardige, kwalitatieve opvang worden gegarandeerd aan alle asielzoekers. Ten tweede wordt het aantal door OCMW's op te vangen asielzoekers beperkt en zullen de asielzoekers die opgevangen worden door de OCMW's enigszins vertrouwd zijn met onze taal en leefgewoonten en een redelijke kans maken om als vluchteling te worden erkend.

Ten derde wordt het door de afschaf van de financiële steun minder aantrekkelijk om in België asiel aan te vragen en zullen de misbruiken van mensenhandelaars en huisjesmelkers afnemen.

Het OCMW van Boom startte in 2000 met de opvang van kandidaat politiek vluchtelingen via het lokaal opvanginitiatief. De optiek is dat de vluchtelingen verblijven in de gemeente en de woning die hen is toegewezen.

Het OCMW biedt huisvesting aan in woningen eigendom van of in het beheer van het OCMW ..
Deze woningen beantwoorden qua infrastructuur aan het nodige comfort van de hedendaagse samenleving.
Iedere bewoner ontvangt bij het betrekken van de woning een pakket persoonlijk hygiëne-, bedden- en badgoed.
Iedere bewoner ontvangt wekelijks een leefgeld voor aankoop van maaltijden en middelen voor persoonlijke hygiëne en zakgeld.
Medische check-up bij een dokter naar keuze.

De bewoners worden bijgestaan en begeleid door een coördinator.

De personen blijven in de opvang tot er een beslissing van ontvankelijkheid volgt, dit is. een positieve beslissing in de eerste fase van de asielprocedure.
Op dat moment komen zij in het oude opvangsysteem terecht, dat financiële steun waarborgt. Indien er een beslissing van onontvankelijkheid volgt, dienen zij in de woning te verblijven in afwachting van het verdere verloop van de asielprocedure.
Op deze manier kunnen wij mensen die het statuut van vluchteling aanvragen, degelijk en menswaardig opvangen tijdens de duur van de procedure, waarin wordt uitgemaakt of de kandidaat-vluchteling aanspraak kan maken op asiel.


Waar

OCMW BOOM - Sociale Dienst
J. Van Cleemputplein 1
2850 Boom

Contact

Kathleen Gérard: 03/880 58 38
 
Openingsuren

Alle werkdagen van 9u tot 11u of na afspraak uitgezonderd op donderdag van 14u tot 16u