Huisvesting

Wat

Er zijn enkele crisiswoningen ingericht voor mensen die zich wat betreft huisvesting in noodsituatie bevinden omwille van brand, uitdrijving, onbewoonbaar verklaring en daklozen.
De woningen zijn tijdelijke vorm van huisvesting.
De huurders moeten aan een aantal voorwaarden voldoen en er wordt door de maatschappelijk werker een sociaal verslag opgemaakt dat wordt voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst dat de beslissing tot toekenning neemt.

Waar

OCMW BOOM - Sociale Dienst
J. Van Cleemputplein 1
2850 Boom

Contact
Lenni Buvens 03 880 24 42

Openingsuren
Enkel na afspraak