Recht op werk

Het verschijnen van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie voorziet uitdrukkelijk een recht op werk wanneer men gerechtigd is op een leefloon. Hierdoor werd aan de OCMW een bijzondere tewerkstellingsopdracht gegeven. Door werk te verschaffen wil de wet iedere persoon in staat stellen een zelfredzaam bestaan te leiden en maximaal deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Betaald werk is een belangrijke waarborg tegen sociale uitsluiting : het verschaft mensen een verzekerd inkomen, eerste voorwaarde voor een zelfredzaam bestaan. Tevens biedt het verrichten van verloonde arbeid een belangrijke bron voor maatschappelijke erkenning.

Arbeid biedt mensen ook de mogelijkheid om (opnieuw) sociale contacten tot stand te brengen en een gevoel van eigenwaarde op te bouwen en te behouden. Betaald werk aanbieden aan mensen ,die nu niet of te weinig bij het maatschappelijk gebeuren betrokken zijn, is de geknipte manier om ze (terug) bij de maatschappij te laten aanpikken. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan personen onder de 25 jaar vermits in deze groep verhoudingsgewijs een grote groep uitmaakt binnen de gerechtigden op een leefloon. Voor deze groep is het OCMW verplicht om werk te verschaffen behalve indien dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

Het OCMW Boom heeft ook een samenwerkingsovereenkomst met BASISEDUCATIE (volwassenenonderwijs) om specifieke vaardigheden in een meer individueel begeleidingsprogramma aan te brengen. De opleiding die in eigen beheer georganiseerd wordt omvat het volgende: Iedere persoon tewerkgesteld in het kader artikel 60§7 (en dus ook iedere persoon in het SE-project) volgt tijdens de tewerkstelling vorming. Er wordt steeds getracht vorming op maat aan te bieden.

Het OCMW Boom werkt voor de trajectbegeleiding samen met IMSIR. Er wordt samengewerkt met VDAB, Basiseducatie en LBC. Zelf voorziet IMSIR elke 14 dagen drie uren vorming die gegeven wordt door de maatschappelijk assistente van de tewerkstellingsdienst. In deze lessen is er voornamelijk aandacht voor algemene vorming. Er wordt getracht zowel tijdens de werkuren als tijdens de les te bouwen aan de gepaste sociale beroepsvaardigheden en arbeidsattitudes.

De technische aspecten van de job op de werkvloer worden uiteengezet.

De thema’s die tijdens de vormingsmomenten aan bod komen zijn heel divers zoals bijvoorbeeld:

 • Communicatietraining
 • Beroepsoriëntatie
 • Assertiviteitstraining
 • Interim-arbeid
 • Pesten op het werk
 • VDAB / RVA
 • Stress
 • Budgetteren
 • Verzekeringen
 • Sollicitatietraining
 • Arbeidsrecht
 • Teamwork

De cursisten mogen zelf onderwerpen aanbrengen en krijgen voldoende inbreng bij de aanpak van de lessen. Personen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen volgen een taalcursus. Het OCMW begeleidt cliënten bij het vinden van een gepaste tewerkstelling of opleiding. De  middelen die hiervoor worden ingezet zijn arbeidstrajectbegeleiding en tewerkstelling in het kader van artikel 60§7.