Tewerkstelling in artikel 60§7

Wat

Door tewerkstelling aan te bieden in het kader van artikel 60 & 7 treedt het OCMW op als werkgever met als doel de cliënten het vereiste aantal arbeidsdagen te laten presteren om  in regel te komen met de sociale zekerheid en om de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen.

Deze vorm van tewerkstelling dient om deze  personen  na een  lange periode van inactiviteit te motiveren om te werken en  te leren organiseren  ( o.a. regelen van  kinderopvang).
Een nieuw levensritme wordt aangeleerd.
Door  de ervaring een zinvolle en loonvormende arbeid te verrichten zal men zich meer gewaardeerd  voelen.
Dit verhoogt het zelfbeeld en helpt om zich te handhaven in de samenleving.

Tijdens de tewerkstelling wordt begeleiding voorzien op de werkvloer.

De tewerkstelling die het OCMW aanbiedt situeert zich ofwel in de instellingen eigen aan het OCMW ofwel in het strijkatelier en andere sociale initiatieven waarmee het OCMW een samenwerkingsovereenkomst heeft.

Samenwerkingsovereenkomst  met :
Gemeente
Groendienst
Beschutte werkplaats
IMSIR

Voor Wie

Iedereen die beantwoordt aan de voorwaarden om van een leefloon te genieten.

Waar

OCMW BOOM - Sociale Dienst
J. Van Cleemputplein 1
2850 Boom

Contact
Cindy Lenaerts 03 880 51 70


Openingsuren

Enkel op afspraak