Personenalarmsysteem

Wat

Een dienstverlening ten behoeve van bejaarden en personen met een beperkte zelfredzaamheid .

Voor wie

Dit PAS wordt onder bepaalde voorwaarden ter beschikking gesteld aan personen die behoefte hebben aan een oproepsysteem voor noodgevallen (vb. bij een val , onwel worden en in de onmogelijkheid zijn om iemand te verwittigen)
Het heeft tot doel snel hulp te bieden in deze noodsituaties.
    
Hoe werkt het personenalarmsysteem    
    
De aanvrager moet beschikken over een telefoonaansluiting.
Het PAS bestaat uit een zendertje dat de gebruiker altijd bij zich draagt en een automatisch alarmkiezer die aangesloten is op het telefoontoestel.
In een noodsituatie volstaat een druk op de knop van het zendertje en de alarmkiezer brengt een automatische verbinding tot stand met de hulpverleningscentrale.
Hier zit dag en nacht bevoegd personeel om de noodoproepen te behandelen.
De hulpverlener  neemt direct contact op met de persoon die de noodoproep gedaan heeft en verwittigt indien nodig de  hulpdiensten , buren , familie , … zoals door de aanvrager werd opgegeven.    

Huur en waarborg     
    
De maandelijkse huurprijs bedraagt  €.13 per maand
Elke begonnen maand wordt als volledig aangerekend.
Het abonnement op de alarmcentrale zelf wordt door het OCMW betaald.    
    
Aanvragen PAS    
    
De aanvragen voor een personenalarmsysteem dienen te gebeuren bij de sociale dienst van het O.C.M.W.
  • U dient hiervoor volgende documenten mee te brengen:    
  • ingevuld inlichtingenblad
  • identiteitskaart
  • geneeskundig getuigschrift in te vullen door huisarts
  • lijst met namen, adressen en telefoonnummers van de contactpersonen die verwittigd moeten worden als er iets gebeurd (familie, vrijwilligers,…)
  • naam, adres en telefoonnummer van de huisarts     
Waar

IMSIR - THUISZORG
Colonel Silverstopstraat 15
2850 Boom

Contact

Carine Ruysch      03 880 58 05

Openingsuren

alle werkdagen van 8u30 – 11u