Rechtshulp

Wat

In principe worden alle rechtsproblemen behandeld door de juriste zoals vragen over echtscheiding, onderhoudsgeld, ouderlijke macht en verantwoordelijkheid, adoptie, huur, pacht, burenrecht, koop, aanneming, lening, verzekering, sociale zekerheid, onderhoudsplicht, ….

Voor wie

De dienst Rechtshulp heeft als doel de cliënten wegwijs te maken in de doolhof van wetten en reglementeringen en hen op het goede spoor te zetten om hun problemen op te lossen.
Het betreft hier duidelijk rechtshulp in eerste lijn.

Waar                                

IMSIR
Colonel Silvertopstraat 15
2850 Boom

Contact

An Vanderbiesen      03 880 58 19

Openingsuren

Enkel na afspraak