Het Lokaal Sociaal Beleidsteam

Het lokaal sociaal beleidsteam werd opgericht in mei 2011. Het team neemt volgende taken op zich:

  • opvolgen van beleidsdoelstellingen in het kader van lokaal sociaal beleid,
  • uitwerken van acties en campagnes,
  • ontwikkelen en uitvoeren van concrete activiteiten,
  • communicatie met de lokale actoren.

Teamleden

NaamFunctieTelefoonEmailTaakomschrijving
Lize Van DijckCoördinator lokaal sociaal beleid03/880.58.40 Algemene coördinatie LSB, cijfergegevens, organisatie overlegmomenten, culturele en maatschappelijke participatie, kinderarmoede, zorg en gezondheid, nieuwsbrief
Lenni BuvensWoonbegeleider en leefbaarheidscoördinator03/880.24.34 Alles met betrekking tot het thema wonen: herhuisvesting, probleempanden, sociale woningen, doorgangswoningen, dakloosheid, overlast, problemen met huurders, huurachterstanden,...
Maxime LacquayeCoördinator lokaal opvanginitiatief03/880.24.09 Vreemdelingenbeleid en begeleiding van asielzoekers
Fauzia El HajoutiMaatschappelijk bemiddelaar03/880.24.26 Administratieve ondersteuning, begeleiden van cliënten naar externe diensten, gerichte doorverwijzing, bemiddeling in sociale problematiek (o.a. school, woning, …)
 Coördinator tewerkstelling03/880.66.96 Samenwerking rond tewerkstelling, activering, tewerkstelling art 60§7
Hilde RypensDossierbeheerder sociale dienst03/880.58.43 Algemene vragen i.v.m. werking sociale dienst, wetgeving OCMW
Kim Van VelthovenMaatschappelijk werker sociale dienst03/880.24.27 Ondersteuning van mensen met problemen en dit met behulp van het hulpverleningsaanbod van het OCMW. Begeleiding, aanmoediging en het geven van informatie om de basisrechten van cliënten te bekomen alsook aanleren om hun basisplichten na te komen. Doorverwijzing naar de juiste hulpverleningsdiensten en het geven van informatie.
Margot Van DijckCoördinator Boempetat! en kinderdagverblijf03/689.16.50 of 03/459.22.20 Alles wat met Boempetat! en kinderdagverblijf te maken heeft
Steffie BorgersMaatschappelijk werker sociale dienst03/880.24.28 Ondersteuning van mensen met problemen en dit met behulp van het hulpverleningsaanbod van het OCMW.
Kathleen GérardMaatschappelijk werker sociale dienst03/880.24.25 Ondersteuning van mensen met problemen en dit met behulp van het hulpverleningsaanbod van het OCMW.
Ellen Van SteenMaatschappelijk werker sociale dienst03/880.24.29 Ondersteuning van mensen met problemen en dit met behulp van het hulpverleningsaanbod van het OCMW.
Dorien ClaesBrugfiguur0473/33.82.31 Brugfiguur tussen het OCMW en verschillende dienst- en hulpverleningsorganisaties enerzijds, en allerlei organisaties die werken met kinderen tussen 0 en 12 jaar (scholen, Kind en Gezin, kinderopvang,…) anderzijds
Sally NauwelaertsSeniorenconsulent03/880.18.91