Onze nieuwsbrief

Sinds november 2011 heeft het OCMW een digitale nieuwsbrief omtrent lokaal sociaal beleid. Lokaal sociaal beleid is beleid dat er op gericht is mensen een menswaardig leven te bezorgen. Het is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente, maar heeft specifieke aandacht voor bepaalde doelgroepen: kansarmen, senioren, kinderen en jongeren, en allochtonen. Heel wat actoren werken met deze doelgroepen en ontwikkelen dus mee het lokaal sociaal beleid in de gemeente Boom.

Om de communicatie tussen deze actoren te verbeteren en ervoor te zorgen dat ze van elkaars aanbod op de hoogte zijn, heeft het OCMW Boom een maandelijkse, digitale nieuwsbrief LSB (lokaal sociaal beleid) ontwikkeld. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de professionelen, maar iedereen die in het lokaal sociaal beleid van de gemeente Boom geïnteresseerd is kan zich abonneren.

Inschrijven kan via e-mail bij Lize Van Dijck, coördinator lokaal sociaal beleid: lize.vandijck@ocmwboom.be.

Archief