Capaciteit en werking

 Het kinderdagverblijf wordt ingericht door de gemeente en het OCMW van Boom. In het kinderdagverblijf worden 50 voltijdse kinderen van 0 tot 3 jaar opgevangen in verticaal samengestelde leefgroepen. Kinderdagverblijf Troetelboom heeft een attest van toezicht van Kind en Gezin. De wetgeving en normen worden dan ook nauwgezet opgevolgd door alle medewerkers.