Tarieven en IKG-systeem

Kinderdagverblijf Troetelboom is een inkomensgerelateerde kinderopvang, dit wil zeggen dat ouders een financiële bijdrage betalen volgens hun inkomen.

Elk jaar wordt uw tarief herberekend. Vanaf begin december van het vorige kalenderjaar kan u zich opnieuw aanmelden via de site. Wanneer u niet tijdig het attest bezorgt aan het kinderdagverblijf, wordt automatisch het maximumtarief aangerekend.

Via de site van Kind en Gezin kan u zich registreren. U heeft hiervoor een token of een kaartlezer, digitale identiteitskaart en uw pincode nodig. Kind en Gezin keurt uw aanvraag goed en bezorgt u een attest waarop de individuele kindcode en dagprijs vermeld staat. Dit formulier bezorgt u zo snel mogelijk aan het kinderdagverblijf.

Indien u de aanvraag zelf niet kan doen, kan u contact opnemen met de coördinator. Wij helpen u graag verder!