Pedagogische visie en missie

Het kinderdagverblijf verzorgt kwalitatieve kinderopvang en ondersteunt gezinnen in hun opvoedingstaak.  Ons streefdoel is om het kind centraal te stellen met de ouders als belangrijkste partner, met aandacht voor de kwetsbare gezinnen en met respect voor ieders eigenheid.

We vinden het essentieel dat kinderen zich geborgen en veilig voelen bij ons.  Zo ontwikkelen ze een basisgevoel van zelfvertrouwen.  Dit is in het bijzonder belangrijk voor kwetsbare kinderen en voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.  In de Troetelboom krijgen kinderen de nodige individuele aandacht zodat ze zich zo snel mogelijk thuis voelen.

Als ze zich veilig en gekoesterd voelen, staan kinderen open om te leren en krijgt ontwikkelingsstimulering een centrale plaats.  Samen met de ouders werken we intensief aan het ontwikkelen van vaardigheden en het opbouwen van zelfvertrouwen om zo optimaal mogelijk van start te gaan in het kleuteronderwijs.

Binnen Troetelboom nemen ouders een belangrijke plaats in, omdat zij uiteraard de belangrijkste personen zijn in de opvoeding van hun kinderen. Samen met hen zoeken wij naar de juiste benadering van hun kind. Naast de dagelijkse bezigheden in het kinderdagverblijf worden in samenwerking met onze partners extra ontmoetingsmomenten, activiteiten en vormingen aangeboden. Op die manier groeit een vertrouwensband die erg belangrijk is voor de verdere samenwerking. We willen ouders ruimte geven om op adem te komen, een oplossing te zoeken voor eventuele problemen, het uitbreiden van een sociaal netwerk, enzoverder. We willen hen ook bijstaan om hun draagkracht, kennis en competenties te vergroten. Indien extra hulpverlening aangewezen is, gaan wij samen met hen op zoek naar de gepaste dienstverlening. Samen met onze partners werken we aan een professioneel opvangbeleid met oog en hart voor diversiteit en eigenheid.