Buitenschoolse Kinderopvang

Vlakbij het kinderdagverblijf is ook de buitenschoolse opvang ’t Kersenpitje aanwezig. De andere vestiging ’t Beukennootje bevindt zich in de Beukenlaan. Belangrijk hierbij is wel dat de vestiging waar uw kind buitenschools opgevangen wordt, afhankelijk is van de school waar uw kind ingeschreven is. Enkel tijdens de schoolvakanties kan hiervan eventueel afgeweken worden. BKO Boom is een partner binnen de werking rond kinderzorg: de gemeente Boom biedt op deze manier betrouwbare opvang aan voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor meer informatie hierover kan u terecht bij de Buitenschoolse Kinderopvang.

 

Contact

Coördinatie: 03/459 22 10

Beukennootje: 03/844 10 62

Kersenpitje:  03/459 22 11 of  03/459 22 12

 

Mail: bko@ocmwboom.be