Vrijetijdsparticipatie

Vrijetijdsparticipatie

In 2008 werd het participatiedecreet goedgekeurd in het Vlaams parlement en ingevoerd in Vlaanderen. Onder het participatiedecreet valt het luik “subsidiering Van lokale netwerken Voor de bevordering van vrijetijdsparticipatie van personen in armoede” art. 22. Deze maatregel zorgt ervoor dat Vlaamse steden en gemeenten middelen kunnen ontvangen om de vrijetijdsparticipatie van mensen te bevorderen en participatiedrempels weg te werken.

Via lokale netwerken moet de participatie in sport, cultuur en jeugdwerk gestimuleerd worden. Het gaat om een cofinanciering. Het lokaal netwerk streeft naar een plaatselijk en structureel samenwerkingsverband. De voorwaarde om subsidies te ontvangen is de opmaak van een ‘afsprakennota vrijetijdsparticipatie’. Een afsprakennota is een samenwerkingsovereenkomst waarin doelstellingen en acties voor het verdiepen en verbreden van vrijetijdsparticipatie wordt weergegeven. Het gaat om een intersectorale samenwerking met het oog op een efficiënte aanpak op maat van de doelgroep.

Reglement en afsprakennota

In 2013 werden het reglement en de afsprakennota voor de periode 2014-2019 opgesteld en goedgekeurd.

Lokaal netwerk en erkende verenigingen

Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie bestaat uit de gemeentelijke diensten, het OCMW en de erkende verenigingen. De erkende verenigingen zijn de volgende:

  • Centrum Basiseducatie Open School
  • De Touter
  • Rijweg
  • Samenlevingsopbouw
  • VFG/Recreas
  • Welzijnsschakel Boom

Activiteiten van het lokaal netwerk

Elk jaar organiseert het lokaal netwerk enkele gezamenlijke activiteiten. In 2015 worden volgende activiteiten gepland:

  •  "Plezier in het park": naar aanleiding van de dag van het park organiseert het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie samen met Huis van het Kind Boom op woensdag 11 mei voor de derde maal een spel- en sportnamiddag in het park. Er wordt afgesloten met een picknick en een ballonwedstrijd. Deze activiteit trok vorig jaar 150 deelnemers aan. Hier vind je een artikel over deze activiteit.  

   

Meer informatie bij Lize Van Dijck (lize.vandijck@ocmwboom.be of 03/880.58.40).