Buitenschoolse Kinderopvang

De BKO wordt georganiseerd door OCMW en gemeente Boom.  De opvang is gericht naar alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar oud zonder onderscheid van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.

Er zijn twee opvanglocaties. Beide vestigingen zijn erkend en staan onder toezicht van Kind & Gezin.

De BKO verzorgt kwalitatieve kinderopvang en ondersteunt gezinnen in hun opvoedingstaak.  Ons streefdoel is om het kind centraal te stellen met de ouders als belangrijkste partner, met aandacht voor de kwetsbare gezinnen en met respect voor ieders eigenheid. Na overleg met de coördinator of de hoofdbegeleiding is de opvang tevens toegankelijk voor kinderen met extra zorgbehoeften. Er wordt steeds bekeken of dit in het belang van het kind en de groep te verantwoorden is.

We vinden het essentieel dat kinderen zich geborgen en veilig voelen in de opvang. Zo ontwikkelen ze een basisgevoel van zelfvertrouwen.  Dit is in het bijzonder belangrijk voor kwetsbare kinderen en voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.  Als kinderen zich veilig en gekoesterd voelen, staan ze open om te leren en krijgt ontwikkelingsstimulering een centrale plaats.  Samen met de ouders werkt de BKO intensief aan het ontwikkelen van vaardigheden en het opbouwen van zelfvertrouwen van het kind.

Samen met de ouders wordt er gezocht naar de juiste benadering voor het kind. Ouders krijgen de kans om andere ouders te ontmoeten en ervaringen met hen en met de begeleiders te delen.