Inschrijven

Administratief dossier

Elk kind moet officieel ingeschreven worden vóór het eerste opvangmoment en kan dan vrij gebruik maken van het opvanginitiatief zolang de maximumcapaciteit niet overschreden wordt. 

Voor een inschrijving moeten de volgende documenten worden binnengebracht in de opvang:
- Het inschrijvingsformulier,
- De schriftelijke overeenkomst,
- Een uittreksel van de gezinssamenstelling.

De opvang kan niet doorgaan indien het administratief dossier niet in orde is gebracht. Wijzigingen in verband met de persoonlijke gegevens dienen zo snel mogelijk doorgegeven te worden.

Vakantie

Tijdens vakantieperiodes vangt onze opvang enkel kleuters op tot en met 6 jaar. De kinderen van de lagere school kunnen terecht bij de speelpleinwerking van de jeugddienst. U vindt de gegevens van de jeugddienst op de website van de gemeente Boom (www.boom.be).

Voor vakantieperiodes is vooraf inschrijven (reserveren) verplicht. Het reservatieformulier wordt verstuurd per post, is te verkrijgen op de opvang en is te vinden in de jeugdbrochure die door de jeugddienst uitgegeven wordt. Het formulier is eveneens onderaan deze pagina te vinden. Inschrijven voor de zomervakantie kan tot en met 23 mei (voor 9u).

Op pedagogische studiedagen wordt om organisatorische redenen pas opvang voorzien als er minimum vier kinderen ingeschreven zijn. Het inschrijven voor pedagogische studiedagen kan enkel op de opvang zelf. Hiervoor worden geen inschrijvingsformulieren verstuurd.  

In het huishoudelijk reglement vindt u de voorrangsregeling voor de vakanties alsook wat u moet doen bij annulering.