Praktische afspraken en huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de BKO kan je hier vinden.

Brengen en afhalen van de kinderen

De persoon die het kind naar de opvang brengt of komt ophalen, is verplicht zich aan te melden. Via de identiteitskaart registreert de persoon zich in de computer. Uur en datum worden rechtstreeks in het programma gezet. 

Via het inschrijvingsformulier kunnen ouders andere personen de toestemming geven om hun kinderen af te halen. Ouders kunnen via dit formulier hun kinderen ook toestemming geven om alleen naar huis, muziekschool, sport,... te gaan. Dit formulier wordt strikt opgevolgd. Mensen die niet als afhaler geregistreerd werden, krijgen het kind niet mee naar huis. 

Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen verzoeken wij de ouders om de kinderen ofwel op school of op de opvang af te halen. Er worden dus geen kinderen uit de rij gehaald. De kinderen worden veilig begeleid van en naar school en op uitstappen. De begeleiding kreeg hiervoor een opleiding van gemachtigd opzichter.

Maaltijden

Op woensdagnamiddag, snipperdagen en vakantiedagen zorgen de ouders voor een lunchpakket. Eten en drinken gebeurt aan tafel of buiten. Er wordt pas van tafel gegaan wanneer iedereen klaar is met eten of wanneer toestemming wordt gegeven. We brengen geen snoep mee. De kinderen krijgen soep aangeboden.

Kledij

Voor kleuters voorzien ouders reservekleding op naam van het kind. Om verloren voorwerpen te vermijden vragen we om jassen, sjaals, mutsen, boekentassen en andere waardevolle voorwerpen te voorzien van een naam. Op schoolvrije- en vakantiedagen vragen we om speelkledij aan te trekken en reservekleding mee te brengen. De kledij van de kinderopvang moet steeds gewassen terugbezorgd worden. 

Zieke kinderen en medicatie

Zieke kinderen worden niet tot de opvang toegelaten. Symptomen waarbij een kind niet mag komen zijn diarree, braken, ademhalingsmoeilijkheden, zeer zware hoest, koorts, ... Kortom, elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of de veiligheid van de andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden, wordt niet toegelaten tot de opvang.

Bij onverwachte ziekte of een ongeval worden de ouders onmiddellijk verwittigd. Tenzij de ouders dit anders bepalen, zal het kind voor eerste zorgen naar de spoedafdeling van AZ Heilige Familie te Reet gebracht worden. In principe wordt geen medicatie toegediend. Ouders worden verzocht af te spreken met hun arts om bij voorkeur medicatie voor te schrijven die 's morgens en 's avonds door de ouders zelf kan worden toegediend. Enkel mits een doktersattest kan medicatie worden toegediend. Op de verpakking van de medicatie wordt duidelijk het volgende vermeld: naam van de inhoud, naam van dokter en apotheker, naam van het kind, datum van aflevering en vervaldatum, dosering, wijze van toediening en bewaring en duur van de behandeling. Op een individueel document wordt de naam van het kind, datum, medicijn, tijdstip en hoeveelheid genoteerd.  Indien het kind medische problemen heeft, die enerzijds een gevaar zouden kunnen betekenen voor een begeleider of die anderzijds een bijzondere waakzaamheid van de begeleider vergen, dienen de ouders dit te signaleren.