Klachten

De BKO is bekommerd om de kwaliteit van de werking op alle vlakken. Het personeel is voortdurend op zoek naar aspecten waarin de voorziening nog kan groeien. Als ouder wordt u hierbij betrokken d.m.v. bevragingen, dagelijkse gesprekken met de begeleiding,… Indien u opmerkingen heeft kan u hierover de begeleiding, hoofdbegeleiding of coördinator aanspreken en eventueel een afspraak maken.

De BKO nodigt u uit om uw bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de coördinator of de hoofdbegeleiders. Samen wordt er getracht tot een oplossing te komen. U kan uw klacht ook schriftelijk bezorgen aan de coördinator of aan een lid van het organiserend bestuur. Elke klacht wordt op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord. 

U vindt het meldingsformulier hier: meldingsformulier BKO

Indien u van mening bent dat uw klacht ontoereikend beantwoord werd, kan u zich wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. Dit kan via klachtendienst@kindengezin.be of op het nummer 02/533 14 14.