Tarieven

De ouderbijdragen worden geregeld in een apart retributiereglement dat aan elke ouder wordt overgemaakt als bijlage van het huishoudelijk reglement.  U vindt het retributiereglement ook hier: retributiereglement BKO.

Meer uitleg over de tarieven en wijze van betaling vindt u in het huishoudelijke reglement. 

Let op! Door de jaarlijkse indexaanpassing werden de tarieven gewijzigd. U vindt de tarieven hier: Tarieven aanpassing 2014

Voor gezinnen in een moeilijke financiële situatie kan een sociaal of verminderd tarief aangevraagd worden. U kan bij de coördinator en hoofdbegeleiders vertrouwelijk informeren naar deze mogelijkheden.

Volgens de bepalingen van de wetgever wordt er een fiscaal attest geleverd indien de betalingen voldaan zijn.