Vrijwilligersbeurs

Op woensdag 1 oktober 2014 organiseerden OCMW en gemeente Boom in samenwerking met de welzijnsraad een vrijwilligersbeurs. Enthousiaste medewerkers en vrijwilligers van maar liefst 23 organisaties, verenigingen en diensten boden potentiële vrijwilligers informatie over hun werking en hun vacatures. Op de beurs stonden informatiestanden van:

 • Amnesty International
 • Aurora
 • Bibliotheek
 • Boempetat!
 • Booms welkom
 • CAW Boom - Mechelen - Lier
 • CBE Open School
 • CC De Steiger
 • CM Antwerpen
 • De Voorzorg
 • EMABB vzw
 • Koninklijke Liberale Bond van Gepensioneerden
 • Mobilant vzw
 • OLVI De Reuzenboom
 • OCMW Boom
 • Oxfam Wereldwinkel
 • Slachtofferhulp CAW Antwerpen
 • SW Imsir
 • Taterkaai
 • Welzijnsschakel
 • WZC Den Beuk
 • Ziekenzorg afdeling Boom Park
 • Ziekenzorg afdeling O.L.V. Boom

Hier vind je onze affiche en flyer