Repair Café Boom

Repair Cafés zijn toegankelijke bijeenkomsten waarop buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Bezoekers nemen kapotte spullen mee en gaan samen met (vrijwillige) deskundigen, zoals elektriciens, naaisters of timmerlieden aan de slag. In het Repair Café is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke herstellingen uit te voeren.

OCMW en gemeente Boom, Booms Welkom en LETS Rupel organiseren in 2016 drie keer een Repair Café: op 16 januari, 30 april en 17 september. Iedereen is welkom tussen 14u en 17u in Booms Welkom (Blauwstraat 43, 2850 Boom). 

Repair Café zkt vrijwilligers

Om nog beter aan de noden te voldoen, is het Repair Café op zoek naar één of meerdere naaisters. Ook andere vrijwilligers zijn zeker welkom! Neem contact op via repaircafe.boom@gmail.com.

Meer info?

Flyer
Affiche

repaircafe.boom@gmail.com
www.ocmwboom.be
www.repaircafe.be