Huis van het kind

Huis van het Kind?

Huis van het Kind Boom is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties en diensten die zich inzetten voor gezinnen met kinderen en jongeren, en kinderen en jongeren zelf. Informatie over de dienstverlening en het activiteitenprogramma van Huis van het Kind en haar partners kan je steeds terugvinden in de brochure, op Facebook of op de website. Je kan ook steeds langskomen in de ruilwinkel Boempetat!. Tijdens de openingsuren is er altijd een medewerker van Huis van het Kind aanwezig.

Loket kinderopvang

Ben je op zoek naar opvang? Wil je meer informatie over de verschillende mogelijkheden in Boom? Heb je hulp nodig bij je aanvraag? Wil je weten waar er vrije plaatsen zijn? Tijdens de openingsuren van Boempetat! kan je terecht in het loket kinderopvang (op de eerste verdieping) bij een medewerker van Huis van het Kind.

Brochures

Meerdere keren per jaar worden brochures uitgegeven met het lokale aanbod voor gezinnen. Wil je een exemplaar? Ga langs in Boempetat!, het gemeentehuis of het OCMW of vraag een exemplaar aan via huis.vanhetkind@ocmwboom.be. Je kan de brochures ook hier raadplegen.

 

Nieuwsbrief

In de digitale nieuwsbrief staan aankondigingen en verslagen van activiteiten, nieuwtjes van de gemeentelijke opvanginitiatieven,.. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Inschrijven kan via huis.vanhetkind@ocmwboom.be. Hier kan je de nieuwsbrief van november raadplegen.

Contacteer ons

Huis van het Kind Boom
Blauwstraat 34
2850 Boom
0473 33 82 31
huis.vanhetkind@ocmwboom.be
www.facebook.com/huisvanhetkindboom

 

Volgende activiteiten

- 24 november: workshop EHBO
- 15 december: lezing gezond opgroeien